on Leave a Comment

Siapa Golongan Kafir Menurut Islam?

Arti kafir menurut Islam adalah orang yang tidak percaya kapada Allah, rasul-rasulNya, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan hari kiamat. Atau dengan pengertian lain bahwa nasihat atau hidayah Tuhannya tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Contoh ciri-ciri orang kafir & se-macam-nya yaitu selalu menentang jika diberi nasihat tentang keimanan kepada Allah sehingga mereka tidak akan masuk surga, kekal di neraka, Wallahu a'lam.

Golongan kafir sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 6 & 7 :

(6) Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau (Muhammad) beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.
(7) Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat.

0 komentar:

Powered by Blogger.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...